Handledning är ett sätt att tillsammans med en professionell handledare reflektera över dig själv och ditt professionella förhållande till de människor du möter i ditt arbete. I handledningen sker en kunskapsutveckling och fördjupning av din egen kompetens. Handledning i grupp ger dig möjlighet till att få ett bredare perspektiv genom att man delger varandra sina egna erfarenheter och reflektioner.

 

Handledning i det professionella arbetet har som mål att stödja och utveckla professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet. Det verktyg du själv utgör måste tas hand om och utvecklas för att du ska nå bra resultat i din profession. Handledning ska också ge utrymme för bearbetning och känslomässig avlastning.

 

Handledning sker i grupp eller individuellt med regelbundna möten under en eller flera perioder. Handledningen kan fokusera på de ärenden som är aktuella i gruppen och/eller relationer i arbetsgruppen. Exempel på handledningsgrupper kan vara socialtjänst, sjukvård, utbildning, den ideella sektorn samt privata företag.

 

Psykoterapihandledning

Jag erbjuder handledning till reducerat pris för dig som går steg 1 eller utbildar dig till psykoterapeut. Handledningen skräddarsys efter dina individuella behov eller din utbildning. 

 

Etik

Som handledare med psykoterapeutlegitimation står jag under Socialstyrelsens kontroll och har självfallet tystnadsplikt.